با تشكر از پرداخت شما

لطفا حتما ١٥ دقيقه قبل از شروع بازي تشريف بياوريد.

حتما نام و تلفن همراه (يا اي ميل) شخصي كه رزرو كرده را به همراه خود داشته باشيد.

صندلي شما بر اساس ١-بازي در خواستي ٢- تعداد نفراتي كه رزرو كرده ايد ٣- نوبت پرداختي كه انجام داده ايد، جا نمايي مي شود، لذا از همكاری شما بی نهایت سپاسگزاريم

متاسفیم، ولی مشکلی در گرفتن اطلاعات پرداخت پیش آمده است.