6

اسپرت کافه “بارزیل” سعی کرده با طراحی منحصر به فرد، گردآوری بهترین غذاهای اسپرت کافه های دنیا و با تهیه بهترین مواد اولیه، بالاترین سطح اسپرت کافه را در تهران به مشتریان معرفی کند.

در بارزیل مشتری می تواند همیشه سرگرم دیدن رویدادی ورزشی باشد، می تواند یک بازی خاطره انگیز را ببیند، می تواند بدون توجه به صفحه های نمایش از غذا و اتمسفر لذت ببرد و یا می تواند با بهترین دوستان خود به گفتگو بپردازد.

 

5

4

تفاوت اصلی اسپرت کافه با کافه رستوران در دو مورد خلاصه می شود:

۱- تفاوت در نوع و رویکرد تهیه غذا ها

(در اسپرت کافه تنوع غذا بیشتر است و تاکید بر نوع و سبک تهیه غذاست)

۲- تفاوت در چیدمان میزها بر اساس صفحه های پخش رویداد های ورزشی

اسپرت کافه مکان لذت بردن از غذا و اتمسفر است!